súkromná výuka nemeckého jazyka

tlmočenie a preklady z/do nemeckého jazyka,

kurzy nemeckého jazyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte

 

na internetovej stránke

 

HEIDI

 

 

Vzdelávacia ustanovizeň akreditovaná Ministerstvom školstva SR