súkromná výuka nemeckého jazyka

tlmočenie a preklady z/do nemeckého jazyka,

kurzy nemeckého jazyka

O nás

 

 

 

 

 

Predmetom činnosti firmy HEIDI je výuka nemeckého jazyka, tlmočenie a preklady z/do

nemeckého jazyka, ako aj kurzy nemeckého jazyka.

Špecializujeme sa predovšetkým na individuálnu výuku nemeckého jazyka.

V prípade záujmu je možná aj skupinová výuka: max. 2 – 3 žiaci, pre podnikové kurzy sa počet dojednáva podľa požiadaviek klienta.

 

 

Vzdelávacia ustanovizeň HEIDI získala AKREDITÁCIU Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre nasledovné vzdelávacie aktivity:

 

I.                    stupeň – začiatočníci - A1

II.                 stupeň – mierne pokročilí – A2

III.               stupeň – stredne pokročilí – B1

IV.              stupeň - pokročilí – B2

V.                 stupeň - veľmi pokročilí – C1

 

 

Absolvent kurzu získava Osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

 

 

Jednotlivé vzdelávacie aktivity sú rozčlenené do teoretickej a praktickej časti. Zameriavame sa predovšetkým na konverzáciu a nácvik dialógov simulujúcich reálne situácie zo života, ktoré majú odbúrať počiatočný strach z konverzácie.      Nemalý dôraz kladieme však aj na prehĺbenie a zdokonalenie si poznatkov z gramatiky.

Využívame moderné metódy vzdelávania ako napr. modelové situácie, komunikačné tréningy, počúvanie textov s porozumením, ako aj tvorbu vlastných projektov.

 

Lektorky:  -   niekoľkoročné skúsenosti  vo výuke jazyka

-  absolvovali štúdium jazyka v zahraničí / Rakúsko, Nemecko/

                 -  každoročný prázdninový pobyt v zahraničí pre ich neustály jazykový rast