súkromná výuka nemeckého jazyka

tlmočenie a preklady z/do nemeckého jazyka,

kurzy nemeckého jazyka

Výuka nemeckého jazyka

 

 

 

 

 

 • začiatočníci
 • pokročilí
 • doučovanie žiakov ZŠ, SŠ
 • príprava žiakov ZŠ na prij. pohovory na SŠ
 • príprava na maturitné skúšky
 • príprava k štátnej jazykovej skúške
 • konverzácia /všetky úrovne/
 • špeciálna príprava pre budúce au-pair

 

Vzdelávanie poskytujeme všetkým, ktorí majú záujem naučiť sa nemecký jazyk, ako aj všetkým, ktorí majú záujem sa v ňom zdokonaliť. Hlavný dôraz kladieme na konverzáciu.

Absolventi kurzov hravo a bez väčších problémov komunikujú i v zamestnaní s nemecky hovoriacimi obchodnými partnermi, pohotovo vybavujú písomnú agendu a zvládajú aj telefonický styk v nemčine.

 

 

Cieľová skupina:

 

 • pracujúci
 • žiaci a študenti
 • nezamestnaní, ktorí sa uchádzajú o prácu a znalosť cudzieho jazyka je pre nich nevyhnutná
 • firmy v regióne, ktoré si zakladajú na vzdelaní svojich zamestnancov
 • ženy na materskej dovolenke
 • ženy pripravujúce sa na prácu au-pair

 

 

Miesto výuky:

 

Každý žiak má možnosť určiť si vlastné požiadavky týkajúce sa obsahu a rozsahu výuky nemeckého jazyka, ako aj lokalitu, nakoľko výuka prebieha v Nitre na na sídlisku Čermáň – Stred  /Hlboká ulica/

 

Termíny výuky:

 

Žiak uvedie časové možnosti /kedy má voľno a koľko hodín týždenne chce kurz navštevovať/ a na základe týchto informácií spoločne naplánujeme študijný rozvrh.

 

Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

 

Počet hodín do týždňa si zvolí žiak v ľubovoľnom počte.

Je možné spojiť 2 vyučovacie hodiny za sebou.

V prípade záujmu upravíme vyučovaciu hodinu na 60 minút.

 

 

Metódy výuky:

 

 • výklad
 • konverzácia
 • dialógy
 • počúvanie s porozumením (multimediálne CD nosiče)
 • čítanie s porozumením
 • praktické gramatické cvičenia
 • simulácie reálnych situácii k aktuálne preberanej téme
 • krátke gramatické testy

 

 

Učebnice:

 

Učebnice, ktoré budete pri výuke potrebovať, doporučí lektorka taktiež individuálne pre každého žiaka, a to jednak na základe vstupného testu, ale aj podľa Vašich potrieb, či požiadaviek.

Okrem bežne dostupnej literatúry sú pri výuke používané aj vlastné materiály firmy Heidi,

/ žiakom sú poskytované zdarma/, ďalej CD-nahrávky, magnetofónové nahrávky a pod.
Pre jednotlivé kurzy sú predpísané učebnice podľa stupňa výuky I. – V.

 

Forma záverečnej skúšky:

 

Teoretická časť: písomný gramatický test

·        má preveriť naučené gramatické javy formou prekladu krátkeho textu, dopĺňania vhodných chýbajúcich slov v texte, doplniť správny gramatický tvar v texte výberom zo 4 daných možností

 

Praktická časť: ústna skúška

·        je zameraná na konverzáciu na preberané témy, aby sa preverili všetky získané zručnosti. Frekventant vedie dialóg  na vybranú tému, opisuje obrázok, voľne rozpráva k danej téme.

 

Cena:

 

od 8,5Eur (256,- Sk) : individuálna výuka *

od 7,5Eur (226,- Sk) : skupinová výuka **

 

* cena platí pre 1 vyučov. hod. - 45 min

** cena platí pre 2 žiakov v skupine, pri 3 žiakoch dohoda možná