súkromná výuka nemeckého jazyka

tlmočenie a preklady z/do nemeckého jazyka,

kurzy nemeckého jazyka

 

Preklady a tlmočenie

 

 

 

 

 

Dlhoročné skúsenosti a prax prispeli k vysokej profesionalite našich tlmočníkov

a prekladateľov.

Pracujeme tak pre fyzické osoby, ako aj pre firmy.

 

Cena  prekladov:

 

 

z N.j. do S.j.

z S.j. do N.j.

Všeobecný text:

350,- Sk (11,6Eur)/1NS

400,- Sk (13,2Eur)/1NS

Odborný text:  

450,- Sk (14,9Eur)/1NS 

500,- Sk (16,5eur)/1NS

 

Ceny sú vrátane DPH, bez úradného razítka.

 

1NS  =  jedna normostrana: t.j.    30 riadkov po 60 znakov

Pri súrnom preklade, do 24 hod. sa cena upraví vzájomnou dohodou.

 

Cena za tlmočenie:   podľa vzájomnej dohody.