súkromná výuka nemeckého jazyka

tlmočenie a preklady z/do nemeckého jazyka,

kurzy nemeckého jazyka

Prečo individuálne?

 

 

 

 

 

  • ku každému žiakovi pristupujeme individuálne
  • užší kontakt medzi lektorom a žiakom – lepšia, priateľskejšia atmosféra
  • tempo výuky sa prispôsobuje žiakovi, nie je predom stanovené ako pri skupinovej

výuke

  • ak žiak vynechá vyučovaciu hodinu, látka sa nepreberá ďalej, a tak vo výuke o nič

neprichádza

  • počet vyučovacích hodín a ich termín si stanovuje žiak, nie škola
  • zapísať sa môžete kedykoľvek aj v priebehu školského roka
  • výuku je možné zamerať na Vami požadované tematické oblasti: zdravotníctvo,

gastronómia, hoteliérstvo, stavebníctvo a iné

  • platba sa vykonáva vždy na začiatku nasledujúceho mesiaca /nie polročne dopredu/

      a ak výuku prerušíte alebo ukončíte, neprídete tak o peniaze